Union Kredit, spol. s r.o.

Rating a informácie o Union Kredit, spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Union Kredit, spol. s r.o. 35138 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 17490. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.9824% spoločností je horších ako Union Kredit, spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Union Kredit, spol. s r.o." href="http://union-kredit.sk-rating.com/">
   <img src="http://union-kredit.sk-rating.com/union-kredit.png" width="150" height="25" alt="Rating Union Kredit, spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Union Kredit, spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia